13
Črn
2016

Asistenční služby

Nespornou výhodou cestovního pojištění je rovněž asistenční služba, kterou můžete kontaktovat prakticky kdykoli. Pokud se vám něco přihodí, stačí zavolat na telefonní číslo uvedené na kartičce cestovního pojištění. Doporučujeme proto, abyste ji měli stále při sobě, nebo si alespoň uvedené číslo uložili do svého telefonu. Základním pravidlem je kontaktovat asistenční službu co možná nejdříve. Asistenční služba vám totiž nejen poradí, kam a na koho se obrátit, zavolá vhodnou pomoc či poskytne finanční záruky zdravotnickému zařízení, ale pomůže vám také s komunikací v cizím jazyce, což mnozí z nás určitě velice ocení, hlavně v případě stresující situace. Komplikace tak vyřešíte snadněji (a mnohdy i rychleji) a zároveň předejdete případným problémům s následným plněním pojišťovny.

Co dělat po návratu domů

Pokud se vám na cestách něco nepříjemného přihodilo, snažte se to nahlásit pojišťovně co nejdříve po vašem návratu do ČR. V případě úrazu či nehody přesně popište, jak k události došlo a co bylo její příčinou. K hlášení o pojistné události přiložte veškeré doklady – zprávy o ošetření, účty, fotodokumentaci, policejní protokol, výpovědi svědků apod.
Na cestách se vám může stát opravdu cokoli, zkušení cestovatelé by vám mohli vyprávět. Proto nikdy nezapomínejte na cestovní pojištění. I když budete bydlet v hotelovém komplexu se službami all inclusive a celý den jen ležet na pláži...

Šťastnou cestu Vám všem.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ... říci si o pomoc není ostuda, ale výhoda