7
Črn
2016

Nezapomínejte na připojištění

Základní funkcí cestovního pojištění je krytí léčebných výloh. V případě, že by se vám pojistná částka základní nabídky pojišťovny nezdála dostatečná, můžete si připojistit vyšší limit krytí pro léčebné výlohy a repatriaci nebo nadstandardní asistenční a právní služby.

Vedle toho však pojišťovny nabízejí další praktická připojištění. Většinou se jedná o pojištění odpovědnosti za škodu (způsobenou na zdraví či majetku třetí osobě), pojištění zavazadel (ztráta, odcizení, poškození), úrazové pojištění (pro případ trvalých následků či smrti následkem úrazu), pojištění storna (pro případ zrušení nebo neuskutečnění cesty), pojištění cestování letadlem (zpoždění či zrušení letu nebo zpoždění zavazadel) či pojištění zimních a rizikových sportů.
Pokud si sjednáte připojištění odpovědnosti za škodu, měla by za vás náklady poškozené straně uhradit pojišťovna. Je však lepší se hned spojit s asistenční službou a poradit se s nimi, jak postupovat. V případě nějakých nejasností či rozporů, je vhodné trvat na nahlášení nehody policii. Než něco podepíšete, zkontrolujte správnost údajů, a pokud náhodou něčemu nerozumíte, uveďte ke svému podpisu, že máte výhrady. Doporučujeme také pořídit vlastní fotodokumentaci vzniklé škody.

Pozor na výluky

Zejména připojištění zimních a rizikových sportů věnujte náležitou pozornost. Pojišťovny totiž mají v pojišťovacích podmínkách odlišné výluky na sporty. Sport, který vám jedna pojišťovna pojistí běžně, může mít druhá v rizikových sportech a budete se muset kvůli tomu připojistit. U další pojišťovny třeba vámi zvolený sport nepojistí vůbec.
Velké rozdíly najdete mezi pojišťovnami také v připojištění zavazadel. Většinou obsahuje řadu výluk týkajících se toho, co vám pojišťovna uhradí a za jakých podmínek. Obecně se například doporučuje mít cenné věci (doklady, fotoaparáty, notebooky, mobily apod.) raději v příručním zavazadle. Většinou se vám nepodaří získat odškodnění ani za ztrátu zavazadel uložených ve stanu nebo v přívěsu. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadel během přepravy, nárokujte náhradu písemně přímo u dopravce. Finanční odškodnění však můžete očekávat, když se vaše zavazadlo zpozdí a vy si musíte koupit nejnutnější věci osobní potřeby.

A opět příklad z naší praxe. Naši klienti se vydali letecky na zájezd z Prahy do Benátek, kde se měli nalodit na výletní loď. Vše se však zkomplikovalo v okamžiku ztráty jejich zavazadel leteckou společností. Asistenční služba jim pomohla s řešením situace a do druhého dne byly jejich zavazadla na světě. Navíc díky sjednanému připojištěním obdrželi klienti od pojišťovny za jednodenní zpoždění zavazadel částku 3 400 Kč.
Vždy tedy dopředu pečlivě prostudujte pojišťovací podmínky nebo se obraťte na pojišťovacího poradce, který vám s řešením situace pomůže.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ … připojistit neznamená prohloupit