23
Kvě
2017
Mít či nemít životní pojištění?

Tuto otázku si pokládá spousta z nás. Mnozí o životním pojištění mluví jako o zbytečnosti a věří, že se jim nepřihodí nic tak vážného, co by je omezilo v docházce do zaměstnání a následně zredukovalo jejich příjem natolik, že by nezvládli splácet své závazky.

Druhá skupina lidí buď už své životní pojištění má, anebo o něm vážně přemýšlí. Co kdyby??? Asi 53 procent Čechů přiznává, že vážná životní situace měla vliv na jejich domácí rozpočet a tím pádem na chod celé rodiny.

Vážný úraz, nenadálé úmrtí nebo vážná nemoc může rodinu ohromit a to ne jenom psychicky náročnou situací, ale také finančně.

Co očekáváme od životního pojištění?

 většina lidí zajištění v případě úrazu a smrti
 pouze 20% dlouhodobou podporu při vážné nemoci
 pouhých 10% zabezpečení při invaliditě, trvalých následcích úrazu a při dlouhodobé pracovní neschopnosti

A přitom poslední z bodů má ten nejzávažnější dopad na rodinný rozpočet, a proto by tato rizika v životním pojištění neměla nikdy chybět.


Kvalitně nastavenou životní pojistku přeje Allianz Samson