21
Lis
2016
Velkým rizikem je vznik požáru s možnými tragickými důsledky, ale současně můžete přijít i o výplatu pojistného plnění.

Nejvíc požárů vznikne přímo v nevyčištěném komíně, kde se vznítí saze. Jen během loňského roku bylo takových požárů více než 750 z celkového počtu 881.“, varuje mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Čištění komínů je povinné ze zákona a je potřeba nechat prohlédnout celý komín, od spotřebiče po kouřovod, sopouch, půdice komínů až po ústí komínu.

Jak často čistit?
Každý komín by měl být vyčištěn minimálně 1xročně! Pro ty kdo topí pevnými palivy 3xročně!
Malý přehled doporučení pro čištění komínů:

- Rodinné a menší bytové domy (kotle, kamna či ohřívače vody s výkonem do 50 kW)

Uhlí,koks, dřevo biomasa

-čištěníkomínu2x ročně u kotlů či kamen s provozem do 6-ti měsíců v roce (obvykle na vytápění),
-čištěníkomínu 3x ročně u kotlů s celoročním provozem (obvykle na vytápění i ohřev vody), lze dělat svépomocí
-výběr sazí a dehtu z dolní části komína 1x ročně, lze dělat svépomocí
-kontrola komínu 1x ročně

Plyn

-čištění, výběr usazenin z dolní části komína a kontrola 1x ročně

Lehký topný olej

-čištění3x ročně
-výběr usazenin z dolní části komína a kontrola 1x ročně
 
- Chaty a chalupy

-čištěnía výběr usazenin u dolní části komína u všech paliv nejméně 1x ročně, u dřeva či uhlí lze čistit svépomocí
-kontrola komína u všech paliv nejméně 1x ročně

Pro vlastníka, který se neřídí nařízením vlády, je výše pokuty stanovena až na 10.000Kč u fyzických osob a až na 100.000Kč u firem a podnikatelů.
Pokud pojišťovny zjistí při šetření pojistné události související s topnou sezónou, že komín či jiné spalinové cesty nebyly řádně udržovány, mají právo na krácení plnění či jeho nevyplacení. Proto se šetření na revizích nevyplácí. Lidé, kteří údržbu komína podcení, si musí uvědomit, že ohrožují nejen svůj majetek, ale i zdraví a život celé rodiny i sousedů.
 
 Více naleznete na v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv